Özel Sözler

Albert Einstein

(14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955) Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi. Özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Einstein hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayınlamıştır, ayrıca 150'den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, "dahi" ile eşanlamlı kullanılmaya başlanmıştır.

Albert Einstein Sözleri

3. Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar olacağını biliyorum.
A'yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z' dir; X çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir.
Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz.
Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.
Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
Aynı anda hem savaşa hazırlanıp, hem de savaşı önleyemezsiniz.
Azim paha biçilmezdir: "Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum."
Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.
Başarılı bir adam olmak için çalışmayın aksine önemli bir adam olmak için çalışın.
Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına...
Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.
Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.
Bilgi deneyimden gelir: " Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir."
Bilgisayarlar hızlıdır ama çok aptal insan çok akıllı ama yavaştır.
Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.
Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.
Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.
Bir insanın zekası cevaplarından değil; sorduğu sorulardan anlaşılır.
Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.