Özel Sözler


Alparslan Türkeş


Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.
Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.Alparslan Türkeş sözleri
Mücadeleniz zaferle sonuçlandı, gazânız mübarek olsun.
Ülkücülere atfen, SSCB dağıldığında söylemiştir.
Ne mozayiği ulan! Mermer, mermer!
HEP milletvekili Orhan Doğan'ın "Türkiye mozayiği" sözüne cevap verirken söylemiştir.
Sevgili vatandaşlar. Dün gece yarısından itibaren, bütün Türkiye'de, Deniz-Kara-Hava, Türk Silahlı Kuvvetleri, elele vererek, memleketin idaresini ele almıştır.
27 Mayıs bildirisini radyoda okurkenki ilk cümlesi.
Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.güzel sözler
Türkçü müsünüz İslamcı mısınız sorularına vermiş olduğu cevap.
Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.
Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.
Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.
Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz, herkese yukarıdan bakacaksınız. Ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.
Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...
Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.Alparslan Türkeş sözleri
Türklük bedenimiz, İslâmiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir.
Türkçü müsünüz İslamcı mısınız soruları ile ülkücüler parçalanmaya çalışılırken söylemiştir.
Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak "Ben Türk'üm" diyen herkes Türk'tür. Türkçülük ve Türk'ün tayininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuvar ırkçılığına inanmıyorum. Başka milletleri küçük gören, Dünya barışını tehlikeye sokan antropolojik ırkçılık, Türk Milliyetçilik ülküsünün dışındadır.
Türkün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır.
Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen, şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.güzel sözler
Ülküsüz insan, çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.
  • 1
  • 2