Özel Sözler

Karl Marx

Karl Heinrich Marx (5 Mayıs 1818 - 14 Mart 1883) 19. yüzyılda yaşamış filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Karl Marx Sözleri

Almanya'nın ve geriye kalan Batı Kıta Avrupası'nın toplumsal istatistikleri, İngiltere'dekilere oranla acınacak durumdadır. Ama gene de, arkasındaki meduza başını şöyle bir görmemize yetecek kadar perdeyi aralıyorlar. Hükümetlerimiz ve parlamentolarımız, İngiltere'deki gibi, zaman zaman, ekonomik koşulları inceleyecek komisyonlar kursa; bu komisyonlara gerçeği araştırmak için aynı biçimde tam yetkiler verilse; bu görevler için İngiltere'nin fabrika denetmenleri,halk sağlığı konusundaki sağlık raportörleri, kadınlar ile çocukların sömürülmesi, konut ve beslenme konularını inceleyen komiserler gibi yetenekli, tarafsız ve saygın insanlar bulunabilse; bizdeki durumu görüp dehşete düşerdik. Perseus, avladığı devler kendisini görmesin diye sihirli bir başlık giyerdi. Biz ise, devlerin varlığını görmemek için, sihirli başlığı gözlerimize ve kulaklarımıza kadar indiriyoruz.
Anlatılan senin hikayendir.
Asacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.
Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.
Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.
Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir.
Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur.
Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir.
Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.
Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı.
Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.
Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.
Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.
Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.
İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.
İnsan gelişmesinin alanı zamandır.
İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.
İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.
İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması söz konusu olamaz.
Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.
  • 1
  • 2