Özel Sözler

Leonardo Da Vinci

Leonardo di ser Piero da Vinci (15 Nisan 1452 - 2 Mayıs 1519) Rönesans dönemi İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır. En tanınmış yapıtları Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği'dir. Rönesans sanatını zirvesine ulaştırmış, sanat dışındaki çeşitli alanlarda yaptığı araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın en büyük sanatçılarından ve dehalarından biridir.

Leonardo Da Vinci Sözleri

Aşk bilgiden doğar. Ne kadar derin bilirsek o kadar severiz.
Belirsizliği, tutarsızlığı çelişkiyi, kararsızlığı kucaklamaya istekli ol.
Bilgiyi deneyimle ve inatla test etmeye bağlı ol ve hatalarından öğrenmeye açık ol.
Bilimle sanat, mantıkla hayalgücü arasında denge geliştir.
Bir gün hayvanların öldürülmesine de insanların öldürülmesi gibi bakılacak.
Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde asılmış olacaktır.
Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için Tanrıyı ve insanlığı gücendirdim.
Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.
Deneme kesinliğin anasıdır, bilgi kesinliktir.
Deneyimlerini zenginleştirme yolunda hislerini, duyularını, özellikle görme duyunu devamlı geliştir, rafine et.
Doğa hiçbir zaman kendi yasalarına karşı çıkmaz.
Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.
Engeller zorluklar beni yıldıramaz, her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz değişime iter. Gözünü bir yıldıza diken kişi kararını değiştirmez.
Gecenin sessizliği içinde düşüncenizde, gündüz gördüğünüz nesnelerin konturlarını çizersiniz. Zeka ile elin birlikte çalışmadığı yerde ne sanat, ne de sanatçı vardır.
Gençliğimden bu yana et yenilmesine karşıyım. Birgün insanların hayvanları öldürmeyi tıpkı insan öldürmek gibi cinayet kabul edeceğine inanıyorum.
Gerçek, zamanın tek kızıdır.
Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir.
Hayata doymak bilmez bir merakla yaklaş ve kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içinde ol.
Her şeyin ve olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ve şükret.
İnsanın bilgisi arttıkça sevgisi de çoğalır.
  • 1
  • 2