Özel Sözler

Mete Han

Mete veya Mao-tun (M.Ö. 234 - M.Ö. 174), M.Ö. 209 - M.Ö. 174 arasındaki Türk-Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır. Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir.

Mete Han Sözleri

Bataklıkta doğmuş, atlar ve öküzler arasında kırda büyümüş kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe! Çin'de gezmek için birkaç defa sınırınıza gelmiştim. Kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe taht üzerinde yalnızdı. Her iki padişah can sıkıntısı içinde. Bende olmayanı bende olanla değiştirmek istiyorum.
Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem.
Eğer Çin hükümdarı, Hunluların Çin sınırlarına yaklaşmasını istemiyorsa, sınır muhafızlarına ve sınır boyunda yaşayan halka sınırlardan uzaklaşmayı emretmelidir.
Göğün lütfuyla askerlerimiz sağlam, atlar güçlü oldular. Yüençiler yendiler. Kılıçtan geçirip veya itaate alıp Leu-lan, usun, Huse ve diğer yirmi altı ülkede karar kıldılar. Bu ülkelerin ahalisi Kun ordusu arasına geçip bir aile oldular.
Kun, göğün mağrur oğludur ki ufak saray teşrifatı ve merasimine ehemmiyet vermez.
Bu alanadı bedel ile satılıktır.
iletişim: ......