Özel Sözler

Namık Kemal

(21 Aralık 1840 - 2 Aralık 1888) Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, ünlü Türk yazar, gazeteci, devlet adamı, şairdir.

Namık Kemal Sözleri

Biraz dinleneyim.
Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalasıdır.
Düşene gülen acıyandan çok bulunur.
İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
İnsan, ne idraksiz mahluktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.
Kimse takdir edemez alemde,
Kendi mahiyetini reyi ile.
Münferit vasıta-i rüyet iken,
Göremez kendini dide bile.
Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.
Köpektir zevk alan Sayyad-ı bi insafa hizmetten.
Ne efsunkar imişsin ah, ey didar-ı hürriyet; Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.
Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.
Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.
Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.
Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?
Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir.
Bu alanadı bedel ile satılıktır.
iletişim: ......