Özel Sözler

Türk Atasözleri

Türk Atasözleri Sözleri

Aba altında er yatar.
Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.
Abanın kadri yağmurda bilinir.
Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne bulduğunu.
Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş.
Abdala abdal çatmayınca kasnak boyuna geçmez.
Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.
Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.
Abdalın karnı doyduktan sonra gözü yoldadır.
Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.
Acele giden ecele gider.
Acele ile menzil alınmaz.
Acele işe şeytan karışır.
Acele yürüyen yolda kalır.
Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına.
Acı acıyı bastırır, su sancıyı.