Özel Sözler


Türk Atasözleri


Yalnız taş duvar olmaz.
Yanlış hesap Bağdat`tan döner.Türk Atasözleri sözleri .
Yapı taşı, yapıdan kalmaz.
Yarası olan gocunur.
Yarım elma, gönül (hatır) alma.
Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder.güzel sözler .
Yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir.
Yaş kesen, baş keser.
Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.
Yatanın, yürüyene borcu var.
Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur.
Yavuz at, yemini (yavuz it ününü) kendi artırır.Türk Atasözleri sözleri .
Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.
Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.
Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.güzel sözler .
Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır.
Yel, kayadan ne koparır (aparır).
Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler).
Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz).