Özel Sözler


Türk Atasözleri


Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder.
Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir.Türk Atasözleri sözleri .
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Yuvayı yapan dişi kuştur.
Yürük at yemini kendi artırır.
Yürük ata kamçı değmez.güzel sözler .
Yüz, yüzden utanır.
Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir.
Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.
Zahmetsiz rahmet olmaz.
Zararın neresinden dönülse kârdır.
Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.Türk Atasözleri sözleri .
Zenginin malı, züğürdün çenesi yorar.
Zırva tevil götürmez.
Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
Zor oyunu bozar.güzel sözler .
Zora dağlar dayanmaz.
Zorla güzellik olmaz.
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına).
Züğürtlük zâdeliği bozar.