Özel Sözler


Türk Atasözleri


Bin tasa bir borç ödemez.
Bir adama kırk gün deli desen deli olur.Türk Atasözleri sözleri .
Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.
Bir ağızdan çıkar, bin ağıza yayılır.
Bir ahırda at da bulunur, eşek de.
Bir başa bir göz yeter.güzel sözler .
Bir bulutla kış olmaz, bir çiçekle yaz gelmez.
Bir çöplükte iki horoz ötmez.
Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Bir elinin verdiğini, öbür elin görmesin.
Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz.Türk Atasözleri sözleri .
Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.
Bir günlük beylik, beyliktir.
Bir insanı tanımak için; ya alış veriş etmeli ya yola gitmeli.
Bir koyundan iki post çıkmaz.güzel sözler .
Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur.
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.
Bir selâm bin hatır yapar.
Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge.