Özel Sözler


Türk Atasözleri


Bir sürçen atın başı kesilmez.
Bir şeyin önüne bakma, sonuna bak.Türk Atasözleri sözleri .
Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden.
Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.
Bitli baklanın kör alıcısı olur.
Boğaz dokuz boğumdur, boğa boğa söyler.güzel sözler .
Bol bol yiyen, bel bel bakar.
Borç iyi güne kalmaz.
Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.
Borç, yiğidin kamçısıdır.
Borçlunun yalımı alçak olur.
Borçsuz çoban, yoksul beyden yeğdir.Türk Atasözleri sözleri .
Borçtan korkan kapısını geniş açmaz.
Bostan yeşil iken pazarlığa oturulmaz.
Boş çuval dik durmaz.
Boş fıçı çok langırdar.güzel sözler .
Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.
Boş torba ile at tutulmaz.
Boynuz kulağı geçer
Böyle gelmiş böyle gider.