Özel Sözler

Ziya Paşa

Vali Ziya Paşa, (1825 İstanbul - 17 Mayıs 1880 Adana). Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi "Abdülhamid Ziyaeddin" dir.

Ziya Paşa Sözleri

Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib; Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.
Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.
En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun,
Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın
Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar,
Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın.
Her taç giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.
İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez.
Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada,
Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.
İnsana sadakat yakışır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.
İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık.
Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.
Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
  • 1
  • 2
Bu alanadı bedel ile satılıktır.
iletişim: ......